Visyon ve Misyon

Visyon ve Misyon

ZRD Mühendislik A.Ş. Amacımız müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve ortaklarımızın memnuniyetini sağlayarak yaptığımız işte lider olmaktır.

Bu amaçla firmamız, Kalite Yönetim Sistemini etkin bir şekilde kullanarak, müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarını ulusal ve uluslararası standart ve spesifikasyonlara uygun olarak karşılamayı politika edinmiştir.

Kalite Politikamızın ana konuları şunlardır:

  • Müşterilerimizin maksimum memnuniyetini sağlamak,
  • Ulusal ve uluslararası standartlara uygun malzeme ve ekipman kullanarak kaliteli hizmet sunmak,
  • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli iyileştirmeleri yaparak uygulanabilir şartları sağlamak ve yürütmek.
  • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst düzeyde kullanabilen bireyler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizin verimliliğini uluslararası düzeyde rekabet edebilecek düzeye çıkarmak.
  • Gelişen teknolojiyi yakından takip ederek sürekli iyileştirmeyi sağlamak.

Şirket Yönetimi olarak Kalite Yönetiminin gerçekleştirilmesine, sürekliliğine ve sürekli iyileştirilmesine azami özen göstererek çalışmalarımızı yürütmeyi taahhüt ederiz.